Kdo jsme:Vedení organizace

Ředitel, statut. zástupce:
Ing. Bc. Jan Čada

Tel.: 491 433 499, (776 339 339)


Charitní ošetřovatelská služba Náchod

Charitní pečovatelská služba Náchod

Vedoucí projektu: Marie Malinová

Tel/fax: 491 424 166, 603 831 064


Charitní ošetřovatelská služba Náchod

Vrchní sestra: Lenka Matyášová

Tel/fax: 491 424 166


SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod

Vedoucí projektu: Ing. Bc. Radka Holubová

Tel.: 491 427 746, (773 161 633)


Dům na půli cesty - Náchod

Vedoucí projektu: Bc. Pavel Zeman, DiS.

Tel.: 491 423 710, (777 322 633)Farní charita Náchod
IČ: 46524282, sídlo organizace, kancelář:
Mlýnská 189, Náchod 547 01
E-mail: charita.nachod@mybox.cz

 

Statutární zástupce, ředitel organizace:
Ing. Bc. Jan Čada, Tel.: 491 433 499, (776 339 339)
Administrativní pracovník: Celbová Eva
Tel.: 491 433 499, (777 699 399)