Kdo jsme:Vedení organizace

Ředitel, statut. zástupce: Ing. Bc. Jan Čada

Tel.: 491 433 499, (776 339 339)

E-mail: charita.nachod@mybox.cz


Charitní ošetřovatelská služba Náchod

Charitní pečovatelská služba Náchod

Vrchní sestra, vedoucí projektu: Marie Malinová

Tel/fax: 491 424 166, 605 401 713

E-mail: charita.na@worldonline.cz

E-mail: charita.nachod@mybox.cz


SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod

Vedoucí projektu: Ing. Bc. Radka Holubová

Tel.: 491 427 746, (777 699 633)

E-mail: charita.nachod@mybox.cz


Dům na půli cesty - Náchod

Vedoucí projektu: Bc. Pavel Zeman, DiS.

Tel.: 491 423 710, (777 322 633)

E-mail: charita.nachod@mybox.czFarní charita Náchod
IČ: 46524282, sídlo organizace, kancelář:
Mlýnská 189, Náchod 547 01
E-mail: charita.nachod@mybox.cz

 

Statutární zástupce, ředitel organizace:
Ing. Bc. Jan Čada, Tel.: 491 433 499, (776 339 339)
Administrativní pracovník: Celbová Eva
Tel.: 491 433 499, (777 699 399)