Diecézní katolická charita Hradec Králové
vyhlašuje výběrové řízení na místo
vedoucího pracovníka/ci
pro sociální zařízení SV. ANNA Domov pro matky s dětmi

Farní charity Náchod

Více informací